Exportdocument (EX-A)

Wanneer u een voertuig wilt exporteren naar een land buiten de EU hoeft u geen BTW te betalen over uw factuur. U heeft dan wel een EX-A exportdocument nodig, welke bij de douane dient te worden afgestempeld wanneer het voertuig de EU verlaat.

Eur-1 Certificaat

Het Eur-1 certificaat geeft de importeur in het land van bestemming recht op korting of zelfs vrijstelling van invoerrechten. Het is geldig in alle landen waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft

Certificaat van Oorsprong

Het Certificaat van Oorsprong is een veelgebruikt oorsprongsdocument en geeft aan in welk land een truck of trailer geproduceerd is. In bepaalde landen kan een Certificaat van Oorsprong gewenst zijn om de invoer van uw truck of trailer te versnellen of te vereenvoudigen.